ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ

รูป 1 ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ

สอนตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ สำหรับหนีบกระดาษ

อุปกรณ์

  • คลิปหนีบกระดาษ
  • เศษผ้าแข็งสำหรับทำโบว์
  • กาวยิง
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำคลิปหนีบกระดาษ ขนาดปกติ เตรียมไว้
  2. ใช้เศษผ้าตัดขนาด 2x0.75 นิ้ว 2.5 x 0.75 นิ้ว 3.5x0.25 นิ้ว อย่างละ 1 ชิ้น
  3. นำผ้าขนาด 2.5 x 0.75 นิ้ว มาม้วนทำเป็นโบว์ด้านหน้า ตัดแฉกทั้งสองข้างของโบว์ขนาด 2x0.75 นิ้ว ติดด้วยกาวให้แน่น
  4. จากนั้นนำผ้า ขนาด 3.5x0.25 นิ้วมาหุ้มทำเป็นแกนกลางของโบว์
  5. จากนั้นนำปลายที่เหลือมาติดกับคลิปหนีบกระดาษ

ทำหลายๆอัน … ทำเป็นของชำร่วย ของที่ระลึกได้ด้วยนะ ลองทำดูค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษรูป 3 ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษรูป 4 ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษรูป 5 ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษรูป 6 ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษรูป 7 ทำโบว์ตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน