ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้ว

รูป 1 ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้ว

ทำเครื่องดนตรี จากกระป๋องและลูกโป่ง

อุปกรณ์

  • กระป๋อง
  • ลูกโป่ง
  • กรรไกร
  • ของตกแต่ง
  • กระดาษ
  • กาวยิง
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  1. นำกระป๋องที่ไม่ใช้แล้ว ปิดฝาด้านบนด้วยลูกโป่ง เมื่อครอบด้วยลูกโป่งเสร็จแล้ว ตัดขอบออก
  2. รัดด้วยสก็อตเทปให้แน่น (กันหลุด)
  3. ห่อกระดาษด้านนอก ตกแต่งกระดาษด้านนอกให้สวยงามตามชอบ

ทำหลายๆอัน หลายๆขนาด จะได้เสียงกลองที่แตกต่างกันค่ะ ลองทำตามวิธีที่นำมาฝากนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้วรูป 3 ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้วรูป 4 ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้วรูป 5 ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้วรูป 6 ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้วรูป 7 ทำกลองให้เด็กเล่น จากกระป๋องใช้แล้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน