สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวด

รูป 1 สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวด

ทำเครื่องประดับ ต่างหูสวยๆ จากลวด

อุปกรณ์

  • ลวด ขนาด 1 , 0.8 , 0.6 mm
  • คีมตัดลวด
  • คีมดัดลวด
  • ไม้บรรทัด
  • ปากกา
  • กระดาษทราย

วิธีทำ

  1. นำลวดขนาด 1 mm มาดัดตรงหัว ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย
  2. ดัดให้มีขนาดความยาว 2.5 ซม. ประมาณ 3 รอบ เก็บปลายให้เรียบร้อย
  3. เมื่อทำเสร็จ ให้ปากกา ดัดให้โค้ง เข้ากับด้ามปากกา
  4. เก็บรายละเอียดเล็กน้อย นำไปตกแต่งที่ใบหู

คลิปสอนทำต่างหูสวยๆ

ทำหลายๆแบบ หลายๆสี ได้ตามชอบค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวดรูป 3 สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวดรูป 4 สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวดรูป 5 สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวดรูป 6 สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวดรูป 7 สอนทำต่างหูหนีบ จากเส้นลวด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน