วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก

รูป 1 วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก

สอนพับกระดาษรูปหัวใจ

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • กรรไกร
  • ดินสอ
  • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

  1. นำกระดาษมาตัดความยาวประมาณ 20 ซม. ความกว้าง 1.5 ซม.
  2. พับกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจาก พับทบมาเรื่อยๆ จนสุดกระดาษ
  3. เก็บปลายกระดาษ สอดให้เรียบร้อย
  4. ตัดมุมสองข้างของรูปหัวใจ จากนั้นกดตรงกลางลงให้พองๆ
  5. ตกแต่งรูปหัวใจให้สวยงาม

พับกระดาษเป็นรูปหัวใจเล็กๆน่ารักๆ ใส่ขวดโหลกันนะคะ

คลิปสอนพัยกระดาษรูปหัวใจ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรักรูป 3 วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรักรูป 4 วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรักรูป 5 วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรักรูป 6 วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรักรูป 7 วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน