ทำจานรองแก้ว จากกระดุม

รูป 1 ทำจานรองแก้ว จากกระดุม

ทำจานรองแก้ว จากกระดุม

อุปกรณ์

  • กระดุม
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำกระดุมมาร้อยเรียงกันแล้วเย็บด้วยเข็มกับด้าย
  2. เรียงเม็ดกระดุมทีละแถว แล้วนำมาร้อยเรียงกันอีกชั้นให้เป็นจานรองแก้ว

ทำหลายๆอัน หลากสีได้นะ ลองทำดูค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำจานรองแก้ว จากกระดุมรูป 3 ทำจานรองแก้ว จากกระดุมรูป 4 ทำจานรองแก้ว จากกระดุมรูป 5 ทำจานรองแก้ว จากกระดุมรูป 6 ทำจานรองแก้ว จากกระดุมรูป 7 ทำจานรองแก้ว จากกระดุม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน