สร้อยคอทำจากกระดุม

รูป 1 สร้อยคอทำจากกระดุม

ทำสร้อยคอจากกระดุม

อุปกรณ์

  • กระดุม
  • สายสร้อย
  • กรรไกร
  • กาว
  • เส้นเอ็น

วิธีทำ

  1. นำกระดุมสีคล้ายกัน มาวางเรียงไว้ใกล้ๆกัน
  2. นำเส้นเอ็นมาร้อยกระดุมเข้าด้วยกัน ตามแนวที่ได้ออกแบบไว้
  3. เมื่อประกอบกระดุมเข้าด้วยกันเสร็จแล้ว นำสายสร้อยมาร้อย ตรงปลายทั้งสองด้าน

คลิปสอนทำสร้อยคอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยคอทำจากกระดุมรูป 3 สร้อยคอทำจากกระดุมรูป 4 สร้อยคอทำจากกระดุมรูป 5 สร้อยคอทำจากกระดุมรูป 6 สร้อยคอทำจากกระดุมรูป 7 สร้อยคอทำจากกระดุม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน