ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

รูป 1 ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

ทำดอกกุหลาบสวยๆ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

อุปกรณ์

 • กรรไกร
 • กาว
 • กระดาษ
 • ตัวปั้มดอกไม้ (ถ้าไม่มี วาดแล้วตัดแทนได้ค่ะ)
 • สีน้ำตาล
 • ฟองน้ำ

วิธีทำ

 1. นำตัวปั้ม หรือ กรรไกร มาตัดดอกไม้ประมาณ 4 ดอก
 2. จากนั้นนำฟองน้ำชุดสีน้ำตาลแล้วนำมาป้ายๆตรงขอบกลีบดอก
 3. ตัดกลีบดอกออก หนึ่งกลีบ สองกลีบ แล้วนำกลีบที่เหลือมารวมกัน จะได้กลีบดอกเล็ก กลาง ใหญ่
 4. ดัดปลายกลีบดอก
 5. แล้วนำมาซ้อนๆติดกันด้วยกาว
 6. จะได้ดอกกุหลาบเล็กๆ 1 ดอก จากนั้นนำไปติดก้าน หรือรวมเป็นช่อดอกไม้ได้นะ ลองทำดูค่ะ

จะใช้กระดาษสีสวยๆ ทำแทนได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 3 ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 4 ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 5 ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 6 ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 7 ทำดอกกุหลาบ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน