ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาด

รูป 1 ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาด

ปะซ่อมเสื้อ กางเกงตรงรอยขาด

อุปกรณ์

  • เสื้อ กางเกงที่ต้องการซ่อม
  • เศษผ้า
  • กรรไกร
  • กระดาษ
  • เข็ม,ด้าย

วิธีทำ

  1. นำเสื้อ กางเกงที่ต้องการซ่อม มาวัดตรงรอยขาด
  2. ตัดเศษผ้า เศษกระดาษมาปะ ตรงรอยขาด
  3. เย็บติดเข้ากับส่วนที่ขาด
  4. ตกแต่งให้สวยงาม ตามชอบ

เสื้อผ้า กางเกง สวยๆ เก่าแล้ว

นำกลับมาใช้ใหม่ สวยกว่าเดิม ^-^

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาดรูป 3 ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาดรูป 4 ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาดรูป 5 ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาดรูป 6 ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาดรูป 7 ปะ ซ่อม เสื้อ กางเกงที่ขาด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน