ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

รูป 1 ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

ประดิษฐ์ต่างหู จากหูกระป๋องน้ำอัดลม

อุปกรณ์

  • หูดึงกระป๋องน้ำอัดลม 16 ชิ้น (ข้างละ 8 อัน)
  • กรรไกรตัดเล็บ
  • เชือกเส้นเล็ก สีสวย
  • แหนบ
  • ที่ห้อยต่างหูแบบสำเร็จ

วิธีทำ

  1. เตรียมหูดึงกระป๋องน้ำอัดลม ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. ใช้กรรไกรตัดเล็บ ตัดตรงที่จะเชื่อมต่อกัน
  3. จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกัน รัดติดกันด้วยเชือกเส้นเล็ก
  4. แขวนห้อยลงมา ตามแบบที่วางไว้
  5. จากนั้นนำที่แขวนต่างหูมาติดด้านบน

มีคลิปสอนทำให้ดูด้วยนะ

คลิปสอนทำต่างหู

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลมรูป 3 ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลมรูป 4 ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลมรูป 5 ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลมรูป 6 ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลมรูป 7 ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน