ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ

รูป 1 ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ

ไอเดียทำกล่องของขวัญ จากกระดาษ นำมาใส่หนังสือ สมุด หรือของขวัญที่เป็นสี่เหลี่ยม

อุปกรณ์

 • กระดาษ
 • กรรไกร
 • ที่เจาะรู
 • กระดุม
 • เชือก

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษ ขนาด 8*9 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 2. จากนั้น วัดขนาดกระดาษ สำหรับส่วนที่ใช้ และส่วนที่ตัดออก (สังเกตจากรูปกระดาษด้านล่าง รูปที่มีรอยปากกาเขียน ดินสอเขียนตัวเลขไว้)
 3. ตัดบางส่วนออกตามภาพ
 4. ทำทั้งสองแผ่น แต่แผ่นที่ 2 สลับตำแหน่ง กับแผ่นแรก (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
 5. นำสองส่วนมาเชื่อมติดกันด้วยกาวให้แน่น
 6. เจาะรูตรงขอบทั้ง 2 ข้าง
 7. ติดกระดุมส่วนบน และส่วนล่าง ร้อยเชือกใส่เข้าไป
 8. ติดกาวแถบด้านข้าง ประกอบให้เป็นรูปกล่อง (สังเกตจากรูป)
 9. นำของมาตกแต่งก้านหน้ากล่องตามชอบ เย็บติดกระดุมให้เรียบร้อย

นำไปมอบเป็นของขวัญ

กล่องสวยๆ ทำเอง คนรับปลื้มใจ หุบยิ้มไม่ลง แน่นอนค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือรูป 3 ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือรูป 4 ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือรูป 5 ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือรูป 6 ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือรูป 7 ทำกล่องของขวัญ สำหรับใส่หนังสือ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน