ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู

รูป 1 ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู

เครื่องประดับติดผมสวยๆ ตกแต่งเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเม็ดพลาสติกมาใส่บนแผ่นเฟรม ตกแต่งลวดลายตามชอบ
  2. นำพลาสติก เป็นแผ่นมาทับ ใช้เตารีด รีดให้เรียบ เม็ดพลาสติกจะละลายติดกันเป็นแผ่น
  3. จากนั้น นำกาวตราช้าง มาติดที่กิ๊บดำ นำไปติดกับแผ่นพลาสติก ที่ทำไว้

นำไปติด ตกแต่งผม

ทำได้หลายลวดลาย แล้วแต่ไอเดีย เลยค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรูรูป 3 ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรูรูป 4 ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรูรูป 5 ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรูรูป 6 ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรูรูป 7 ทำเครื่องประดับผม จากเม็ดพลาสติกเจาะรู

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน