ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ

รูป 1 ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ
อุปกรณ์ แก้วกาแฟ, พู่กัน, สีสำหรับทารอบแก้ว วิธีทำ
  1. นำแก้วที่หล่อเสร็จเรียบร้อย พร้อมสำหรับลงสี มาเตรียมไว้
  2. วาดลวดลาย ตามชอบ
  3. ลงสีแก้วให้สวยงาม ตามที่ออกแบบไว้
คลิปสอนวาดลายแก้วกาแฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟรูป 3 ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟรูป 4 ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟรูป 5 ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน