วิธีทำกล่องของขวัญ น่ารักๆ กระถางดอกไม้กระดาษ

รูป 1 วิธีทำกล่องของขวัญ น่ารักๆ กระถางดอกไม้กระดาษ
อุปกรณ์ กระดาษกล่อง, กรรไกร, กาว, โบว์ วิธีทำ
  1. นำกระดาษแข็ง มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 แผ่น จากนั้นตัดขอบทั้ง 2 ด้านให้เป็นรูปกระถาง
  2. ติดส่วนโค้งด้านบนขอบกระถาง สำหรับติดดอกไม้
  3. ติดส่วนที่เป็นตัวกระถาง กับส่วนด้านหน้า ด้านหลังกระถางเข้าด้วยกัน
  4. นำโบว์มาผูกรอบกระถางให้สวยงาม
คลิปวีดีโอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 วิธีทำกล่องของขวัญ น่ารักๆ กระถางดอกไม้กระดาษรูป 3 วิธีทำกล่องของขวัญ น่ารักๆ กระถางดอกไม้กระดาษรูป 4 วิธีทำกล่องของขวัญ น่ารักๆ กระถางดอกไม้กระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน