สอนตัดชุด เสื้อเปิดไหล่ กระโปรงสั้น

รูป 1 สอนตัดชุด เสื้อเปิดไหล่ กระโปรงสั้น
อุปกรณ์ เสื้อยืดตัวเก่า 1 ตัว, ผ้าสำหรับทำเสื้อกระโปรง 1 ชิ้น, กรรไกร, หมุดปักผ้า, จักรเย็บผ้า, ชอร์คเขียนผ้า วิธีทำ
  1. นำเสื้อยืดมาตัดออกเหลือแขน 1 ข้าง
  2. นำผ้าที่เตรียมไว้ มาตัดเป็นส่วนบน และส่วนล่างที่เป็นกระโปรง
  3. เย็บส่วนที่เป็นกระโปรง พักไว้
  4. นำผ้าส่วนบน เย็บขอบติดกับเสื้อยืดที่เตรียมไว้ จากข้อ 1
  5. ติดส่วนเสื้อและกระโปรงเข้าด้วยกัน
คลิปสอนตัดชุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนตัดชุด เสื้อเปิดไหล่ กระโปรงสั้นรูป 3 สอนตัดชุด เสื้อเปิดไหล่ กระโปรงสั้นรูป 4 สอนตัดชุด เสื้อเปิดไหล่ กระโปรงสั้นรูป 5 สอนตัดชุด เสื้อเปิดไหล่ กระโปรงสั้น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน