คลิปสอนพับกบกระดาษ กระโดดได้

รูป 1 คลิปสอนพับกบกระดาษ กระโดดได้
อุปกรณ์ กระดาษ สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น วิธีทำ
  1. พับครึ่งกระดาษ พับสามเหลี่ยมทบลงมาจากมุมกระดาษพับแล้วคลี่ออก กดกระดาษด้านข้างให้เข้าไปด้านใน ด้านบนกระดาษจะเป็นรูปสามเหลี่ยม
  2. พับกระดาษด้านล่างขึ้น ตรงฐานสามเหลี่ยมด้านบน
  3. บิดกระดาษด้านบน ทำเป็นขาทั้ง 2 ข้าง
  4. พับขอบที่เหลือด้านข้าง เข้าด้านใน ทั้ง 2 ด้าน
  5. พับกระดาษด้านล่างขึ้นอีชั้น ทำส่วนขาหลัง ทั้ง 2 ข้าง
  6. กลับตัวพับด้านบน ให้เป็นชั้น สำหรับกระโดด
คลิปสอนพับกบ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 คลิปสอนพับกบกระดาษ กระโดดได้รูป 3 คลิปสอนพับกบกระดาษ กระโดดได้รูป 4 คลิปสอนพับกบกระดาษ กระโดดได้รูป 5 คลิปสอนพับกบกระดาษ กระโดดได้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน