สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆ

รูป 1 สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆ
อุปกรณ์ กระดาษที่ปริ้นข้อความ-รูปภาพ ที่ต้องการ, กรรไกร, คัตเตอร์, กาว, สเปร์ย วิธีทำ
  1. นำกระดาษปริ้นข้อความรูปภาพ มาตัดออก ให้เหลือแต่ข้อความ-รูปภาพที่ต้องการใช้
  2. นำไปติดบนกระดาษหนา สำหรับทำตัวปั้ม
  3. ตัดรูป ข้อความ ตรงขอบออกให้หมด เป็น ABC ให้ตัดตัวอักษรที่ติดกัน ออกให้หมด
  4. นำไปวางเป็นข้อความบนกระดาษ จากนั้น ให้กระดาษ ติดกาว วางทับข้อความด้ายบนทั้งหมด
  5. กลับด้าน ตัดด้านขอบออกเล็กน้อย
  6. จากนั้น นำไปติดบนพลาสติดใส สำหรับตัวปั้ม
  7. นำไปปั้ม กับหมึก สีที่ต้องการ ลงบนกระดาษ
คลิปสอนทำตัวปั้ม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆรูป 3 สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆรูป 4 สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆรูป 5 สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆรูป 6 สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆรูป 7 สอนทำตัวปั้ม รูป-ข้อความต่างๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน