สิ่งประดิษฐ์ จากเศษผ้าเหลือใช้ (ดอกหลายดอกเย็บรวมกัน)

สิ่งประดิษฐ์ จากเศษผ้าเหลือใช้ (ดอกหลายดอกเย็บรวมกัน)
อุปกรณ์ เศษผ้าหลากหลายสี วิธีทำ
  • นำเศษผ้า มาตัดเป็นเส้นยาว คล้ายโบว์ผูกผม ขนาดพอประมาณ
  • จากนั้นเย็บ ที่ขอบด้านใดด้านหนึ่ง จากปลายหนึ่ง ไปยังอีกปลายหนึ่ง เย็บติดกันเมื่อหมดขอบ จะได้ดอกไม้สวยๆ 1 ดอกที่ทำจากเศษผ้า
  • นำดอกแต่ละดอกที่ทำได้ มาเย็บรวมกันเป็นผืนใหญ่ ใช้สำหรับคลุมของใช้ในบ้านได้หลายอย่าง
คลิปสอนประดอษฐ์ดอกไม้ จากเศษผ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน