สอนเย็บกระโปรง ทรงบอลลูน พองๆ แบบสั้น

สอนเย็บกระโปรง ทรงบอลลูน พองๆ แบบสั้น
อุปกรณ์ ยางยืดสำหรับทำขอบกระโปรง แบบหนา, ผ้าสำหรับทำกระโปรง, กรรไกร วิธีทำ
  • วัดความยาววัดขนาดกระโปรงที่ต้องการทำ
  • จากนั้นนำผ้าที่เตรียมไว้มาตัดขนาดให้พอดี กับที่เตรียมไว้
  • นำไปรีด ให้เรียบ จากนั้นนำยางยืดไปติดกับขอบกระโปรง เย็บด้วยจักรให้เรียบร้อย
  • จะได้กระโปรงพองๆ สวยๆ 1 ตัว
คลิปสอนเย็บกระโปรง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน