วิธีถักสายนาฬิกา

รูป 1 วิธีถักสายนาฬิกา
อุปกรณ์ กรรไกร, เชือก, สายวัด , ที่ล็อคนาฬิกา วิธีทำ
  1. นำเชือกมาร้อยเข้ากับตัวล็อคนาฬิกา ดึงสายผ่านตัวนาฬิกา จากนั้นนำไปร้อยกับอีกด้านของนาฬิกา ร้อยเชือกสลับไป-มา  ให้ได้ 4 สาย
  2. จากนั้น นำปล่าเส้นเชือกที่หลือ พันไปมาเป็นลายสวยๆ ทำทั้ง 2 ด้านของนาฬิกาจนเสร็จ
คลิปสอนถักสายนาฬิกาข้อมือ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 วิธีถักสายนาฬิการูป 3 วิธีถักสายนาฬิการูป 4 วิธีถักสายนาฬิการูป 5 วิธีถักสายนาฬิการูป 6 วิธีถักสายนาฬิการูป 7 วิธีถักสายนาฬิกา

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน