สอนทำชุดเดรส ให้เป็นชุดหมี วีดีโอคลิป

รูป 1 สอนทำชุดเดรส ให้เป็นชุดหมี วีดีโอคลิป
อุปกรณ์ ชุดเดรสเก่ากระโปรงยาว 1 ชุด, กางเกงขาสั้น 1 ตัว, กรรไกร เข็ม, จักรเย็บผ้า, ... วิธีทำ
  1. นำชุดเก่าที่ได้ มาตัดแยกส่วน ด้านบน กับส่วนกระโปรง
  2. จากนั้นตัดปลายส่วนกระโปรงที่เกินออก นำกางเกงขาสั้น ที่ใส่มาทาบ วัด ตัดให้พอดีตัว
  3. จากนั้นนำไปเย็บ ให้เป็นกางเกง
  4. นำส่วนที่เป็นกางเกงไปเย็บ ติดกับส่วนเสื้อที่ตัดออกจากข้อ 1
คลิปสอนเย็บชุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำชุดเดรส ให้เป็นชุดหมี วีดีโอคลิปรูป 3 สอนทำชุดเดรส ให้เป็นชุดหมี วีดีโอคลิปรูป 4 สอนทำชุดเดรส ให้เป็นชุดหมี วีดีโอคลิปรูป 5 สอนทำชุดเดรส ให้เป็นชุดหมี วีดีโอคลิปรูป 6 สอนทำชุดเดรส ให้เป็นชุดหมี วีดีโอคลิป

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน