สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากซิป

รูป 1 สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากซิป
อุปกรณ์ เข็ม+ด้าย เย็บผ้า, ซิป, ผ้าหนัง,กรรไกร วิธีทำ
  1. นำซิปมาแยกออกจากกัน
  2. จากนั้นใช้กรรไกรตัดด้านล่างของซิปออก เลื่อนหัวซิปออกตรงปลาย
  3. จากนั้น จะได้ซิป ที่ปราศจากหัวและหาง นำมาต่อ กับผ้าหนัง ที่ทำไว้เป็นวงกลม สำหรับทำกลีบดอก
  4. จากนั้นทำกลีบดอกด้านล่าง เย็บติดให้เรียบร้อย ม้วนหางที่เหลือทำเกสรด้านใน ใช้เข็บเย็บติดกันให้แน่น
  5. กลับด้านหลังออก ตัดผ้าหนังด้านหลังออกจากดอกไม้ที่ทำเสร็จ
คลิปสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากซิปรูป 3 สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากซิปรูป 4 สอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากซิป

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน