สอนพับดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษ

สอนพับดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากกระดาษ
อุปกรณ์ กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 แผ่น วิธีทำ
  • พับครึ่งกระดาษ ตามแนวทแยง จากนั้น พับมุมที่อยู่ทางแหลมขึ้น คลี่ออก
  • พับสลับไปมา ... ทำขั้นตอนและวิธี ตามคลิปวีดีโอ
คลิปสอนพับดอกไม้สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน