วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น

รูป 1 วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น
อุปกรณ์ ปืนเด็กเล่น 1 อัน, จุกก๊อก, สายไฟ, สกรู, น็อต ... วิธีทำ
  1. นำปืนเด็กเล่นมาดัดแปลง ใส่แผงวงจรไฟ
  2. เจาะรู ... ทตามขั้นตอนตามคลิปวีดีโอ
คลิปสอนทำปืนยิงไกล

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้นรูป 3 วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้นรูป 4 วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้นรูป 5 วิธีดัดแปลงของเล่น จากยิงใกล้ ให้ยิงไกลขึ้น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน