สอนทำชุดเดรส จากเสื้อผ้าตัวเก่า

รูป 1 สอนทำชุดเดรส จากเสื้อผ้าตัวเก่า
อุปกรณ์ เสื้อยืดสายเดี่ยว, เกาะอก, กระโปรง, จักรเย็บผ้า, กรรไกร, หมุดปักผ้า, ยางยืด วิธีทำ
  1. นำส่วนที่เป็น กระโปรง มายึดติดกับ ส่วนที่เป็นเกาะอก ... ดูรายละเอียดได้ในคลิปวีดีโอ
  2. จะได้ชุดที่เป็นเกาะอก หรือ นำสาย มาเคล้องที่คอก็ได้ แล้วแต่ชอบ
คลิปสอนทำชุดเดรส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำชุดเดรส จากเสื้อผ้าตัวเก่ารูป 3 สอนทำชุดเดรส จากเสื้อผ้าตัวเก่ารูป 4 สอนทำชุดเดรส จากเสื้อผ้าตัวเก่า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน