สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ

รูป 1 สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ
เริ่มจาก
  1. เตรียมกระดาษขนาดประมาณ A4 แบ่ง 9 ส่วน เป็นแนวยาวต่างกัน แนวกว้างเท่าๆกัน
  2. พันเป็นกลีบ ... ตามรูป
  3. นำมาซ้อนทับๆกัน ให้สวยงาม
ดูรูปขยายในอัลบั้มรูปนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญรูป 3 สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญรูป 4 สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญรูป 5 สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญรูป 6 สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน